Sprawdź opinie

Opinie o Blue Eyes na Opineo.pl

Producenci

Regulamin sklepu

Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014

PRZED DOKONANIEM ZAKUPÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w sklepie internetowym, funkcjonującym pod adresem www.blue-eyes.pl prowadzonym przez firmę:
OKOEXPERT Sławomir Wnuk
ul. Św. Ducha 67/71 m.4
80-834 Gdańsk, zarejestrowanej w CEIDG

NIP 583-205-70-07

REGON 190126699


zwanym dalej Sklepem.

Oferty cenowe dotyczą tylko naszego sklepu internetowego i mogą różnić się od cen produktów oferowanych w naszych Salonach Stacjonarnych

Wszystkie ceny podane w serwisie www.blue-eyes.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT

Złożenie zamówienia jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. W celu rejestracji użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

Do utworzenia indywidualnego konta niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Imię i Nazwisko

 • Numer telefonu

 • Aktywny adres e-mail

 • Hasło do Konta Użytkownika

Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Aktywny adres e-mail,

 • Hasło do Konta Użytkownika,

 • Firma,

 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 • Numer telefonu


Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

 • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

 • potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,

 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w celach marketingowych i statystycznych,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Sklepu,

 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu, a także informacji handlowych (reklam) Operatora,

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne
z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,

 • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 • podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą
  a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni, chyba że w opisie produktu jest wskazany inny termin realizacji. W przypadku zamówień specjalnych termin ten wydłuża się. O ewentualnym przedłużeniu terminu dostawy klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Składający zamówienie w serwisie www.blue-eyes.pl jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku w zakresie doboru szkieł kontaktowych oraz okularowych, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do firmy Miloko żadnych roszczeń dotyczących ich nieprawidłowych wartości korekcji .

Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy uzna iż składane zamówienie może być fikcyjne i jednocześnie nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub przez e-mail.

W przypadku chęci anulowania zamówienia, prosimy o kontakt przez e-mail w ciągu 24h od złożenia zamówienia.

W przypadku zawienia niestandardowego na szkła okularowe ( szkła jednoogniskowe, progresywne, dwuogniskowe ) sklep blue-eyes nie przyjmuje zwrotów – prosimy o przemyślane składanie zamówień.

Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów.

Na życzenie klienta do przesyłki dołączamy również fakturę VAT.

Płatności

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelew na konto 66 1140 2004 0000 3202 3968 5495
 • płatność online - przelewy24.pl :


przesyłka listowa polecona:

 • przesyłka do 100 zł - 13 zł
 • przesyłka do 200 zł - 15 zł
 • przesyłka do 300 zł - 17 zł
 • przesyłka do 400 zł - 19 zł
 • przesyłka do 500 zł - 21 zł
 • przesyłka do 600 zł - 23 zł
 • przesyłka do 700 zł - 25 zł
 • przesyłka do 800 zł - 27 zł
 • przesyłka do 900 zł - 29 zł
 • przesyłka do 1000 zł - 31 zł
 • przesyłka ponad 1000 zł - 33 zł

paczka polecona priorytet:

 • paczka do 100 zł - 17 zł
 • paczka do 200 zł - 19 zł
 • paczka do 300 zł - 21 zł
 • paczka do 400 zł - 23 zł
 • paczka do 500 zł - 25 zł
 • paczka do 600 zł - 27 zł
 • paczka do 700 zł - 29 zł
 • paczka do 800 zł - 31 zł
 • paczka do 900 zł - 33 zł
 • paczka do 1000 zł - 35 zł
 • paczka ponad 1000 zł - 37 zł
 • Paczka za pobraniem:
 • paczka do 100 zł - 19 zł
 • paczka do 200 zł - 21 zł
 • paczka do 300 zł - 23 zł
 • paczka do 400 zł - 25 zł
 • paczka do 500 zł - 27 zł
 • paczka do 600 zł - 29 zł
 • paczka do 700 zł - 31 zł
 • paczka do 800 zł - 33 zł
 • paczka do 900 zł - 35 zł
 • paczka do 1000 zł - 37 zł
 • paczka ponad 1000 zł - 39 zł
 • Odbiór osobisty wyłącznie po przedpłacie na konto
 1. Salon Optyczny i Gabinet Okulistyczny OKOEXPERT ul. Podchorążych 10a 81-133 Gdynia (Oksywie)

 2. Salon Optyczny i Gabinet Okulistyczny OKOEXPERT ul. Wybickiego 32a 83-050 Kolbudy

 3. Salon Optyczny i Gabinet Okulistyczny OKOEXPERT ul. Sukienników 6 89-604 Chojnice

 4. Salon Optyczny i Gabinet Okulistyczny MILOKO ul. Przywidzka 9 lok. 5 80-174 Gdańsk

W przypadku wyboru opcji wpłaty na konto proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenie dokonanej wpłaty z banku (zwykle jest to następny dzień po dokonaniu wpłaty).

Odpowiedzialność

Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.

Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, w trakcie składania zamówienia, nieprawidłowych danych dotyczących parametrów soczewki, czego skutkiem jest złe dopasowanie soczewki.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

Operator Sklepu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora Sklepu.

Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) zakupione oprawki, płyny do soczewek, soczewki kontaktowe można zwrócić bez podania przyczyny do 14 dni od daty ich otrzymania.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi
w wypadku:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.


Warunkiem zwrotu okularów jest dostarczenie ich w stanie nieuszkodzonym i bez utraty ich wartości handlowej

W szczególności zwracane okulary:

a) powinny być opakowane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo w trakcie transportu,
b) nie powinny zawierać śladów użytkowania: uszkodzeń mechanicznych, rys, wygięć (w przypadku oprawek), odprysków, przetarć.

Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie o rezygnacji z zakupów, zawierające numer konta, na które Sklep zwróci wpłacone pieniądze. Sklep nie realizuje przelewów transgranicznych (na konta banków zarejestrowanych poza terytorium Polski).

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika firmy kurierskiej lub poczty i spisaniu razem z nim protokołu uszkodzenia przesyłki.

Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane konto bankowe.

W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki Sklep uwzględnia jedynie zgłoszenia zawierające protokół uszkodzenia przesyłki.

Sklep internetowy Blue-eyes nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

 • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)

 • złe dobranie wartości soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.

 • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka.

 • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym: - doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra, - zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę, - doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy, - używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.

Reklamowane produkty proszę wysłać na adres Miloko ul. Przywidzka 9/5 80-174 Gdańsk

Podane przez Państwa dane w formularzu zamówienia są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Wszystkie okulary które kupujesz w naszym sklepie posiadają atesty i potwierdzoną oryginalność.

Wszelkie zapytania dotyczące produktów dostępnych w asortymencie sklepu www.blue-eyes.pl należy kierować na adres e-mail: sklep@blue-eyes.pl lub telefonicznie 58 3017254

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Sonda

Jak oceniasz jakość naszych usług?

UWAGA! Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej: polityka prywatności.

SKLEP INTERNETOWY BLUE EYES 2012 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Sklep internetowy Shoper.pl